Sunday, December 30, 2012

2 Korintierbrevet - Presentation

Mini-kommentarer till den dagliga bibelläsningen av Andra Korintierbrevet2 Kor 1 - Amen eller ja,men?
2 Kor 2 - Överlistad av Satan
2 Kor 3 - Skriva brev
2 Kor 4 - Han tänder ljuset
2 Kor 5 - Vad är det som driver dig?
2 Kor 6 - Ett vidöppet hjärta
2 Kor 7 - Bedrövad efter Guds hjärta
2 Kor 8 - Leva rätt inför Gud och människor
2 Kor 9 - Så och skörda
2 Kor 10 - Konsten att fånga tankar
2 Kor 11 - "En annan Jesus"
2 Kor 12 - Kraften fullkomnas i svaghet
2 Kor 13 - Låt er förmanas

2 Korintierbrevet


Sunday, December 9, 2012

1 Korintierbrevet - Presentation

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från 1 Korintierbrevet

Innehåll

1 Kor 2 - I Ande och kraft
1 Kor 3 - Gud ger växten
1 Kor 4 - Förvaltare av Guds hemlighet
1 Kor 5 - Ert skryt låter inte bra
1 Kor 6 - Ett tempel åt den helige Ande
1 Kor 7 - Köpt och betalt
1 Kor 8 - Avstå för någon annans skull
1 Kor 9 - Att springa i rätt riktning
1 Kor 10 - Då vi möter prövningar
1 Kor 11 - Olika partier
1 Kor 12 - Var man på sin plats
1 Kor 13 - Avund
1 Kor 14 - Trumpetsignalen
1 Kor 15 - Meningslös tro
1 Kor 16 - En öppen dörr

1 Korintierbrevet


Friday, December 7, 2012

Romarbrevet - presentation

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från Romarbrevet

Rom 1 - Trons lydnad
Rom 2 - Lyda sanningen
Rom 3 - Trons regel
Rom 4 - Där allt hopp var ute
Rom 5 - Guds kärlek utgjuten
Rom 6 - Hur ser du på dig själv?
Rom 7 - "Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör"
Rom 8 - Det är omöjligt!
Rom 9 - Egenrättfärdighet
Rom 10 - Frälst!
Rom 11 - Vinna genom avund
Rom 12 - Besegra det onda med det goda
Rom 13 - Mörkrets gärningar
Rom 14 - Rättfärdighet, frid och glädje
Rom 15 - Att förvalta Guds evangelium
Rom 16 - Fridens Gud

Romarbrevet


Wednesday, December 5, 2012

Apostlagärningarna - presentation

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från ApostlagärningarnaInnehåll

    "Ni ska få kraft..." - Apg 1    Två löften - Apg 2
    Går du förbi? Apg 3    Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört

    Att resa sig och gå vidare    Socialarbetarna intar scenen - kap 6


    Be för dem som förföljer er - Apg 7


    Gå nu... - Apg 8
    Att lida för evangeliet - Apg 9


    Vad brukar du svara?    Vad säger Anden i dag? - Apg 11


    Bön förändrar verkligheten - Apg 12


    Den Helige Andes verk - Apg 13


    Tecken och under - apg 14    Enighet och oenighet - Apg 15


    Bojorna faller av - Apg 16    En ny kung - Apg 17    "Var inte rädd, utan tala och tig inte!" -18

    "Vi har inte ens hört att den Helige Ande har bliv...
    "Jag vill bara fullborda mitt lopp" - Apg 20

    "Ske Herrens vilja" - Apg 21    På väg... - Apg 22
    "Var vid gott mod" - Apg 23    Jag tror på Guds ord - Apg 24    Jesus lever! - Apg 25    Olydig? - Apg 26
    Frukta inte - Apg 27     Förkunna och bota sjuka - Apg 28


Apostlagärningarna


Tuesday, November 20, 2012

Dagboken på engelska - presentationSimple Musings for Simple Living
Daily Devotions for the whole year
Rut BaronowskyBritish Pounds: 10 GBP + postage 7 GBP = 17 GBP
US Dollars: 15 USD + postage 12 USD = 27 USD
Norwegian Kroner: 100 NOK + postage 70 NOK = 170 NOK
Latvian Lats: 7 LVL + postage 6 LVL = 13 LVL


Ten percent of all income of the book will go to the Salvation Army work in Latvia.


From the back cover of the Swedish edition:

The Devotions in this book have been published as the daily devotion on the Christian website
www.rupeba.se. Every day there has been a new devotion there and many people have been touched by the message and written to us:
“This Daily Devotion is the only one I do read during times when I cannot withstand to open the Bible. The thoughts are always worth considering and I feel better the whole day! Thank you for a fantastic site!”
“I just want to thank you for the Daily Devotion which gave me just the input and empowerment I needed today…”
 “Thank you for the Daily Devotion. I use it as screen saver at work and at home. It brings lots of blessings!”
“I just want to say thank you for the Daily Devotion. I have it on my Facebook and I am very happy for it.”
As we now publish those Daily Devotions in a book it is with the hope that you too will be edified, directed and blessed every day during the year. The devotions stem from Ruth’s diary entries during many years. The entries are written in ordinary days you could say, but the ordinary days are noteworthy because they are what our lives are made of.
I welcome also you to pay attention to what God is doing in other’s lives and in yours. The Bible says: See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it?”(Isaiah 43:19)

Friday, November 16, 2012

Dagboken - PresentationPresentation av boken:

Vi ger nu ut Dagens Andakt från www.rupeba.se i bokform.
Varje dag har det funnits en ny andakt på hemsidan. Många människor har blivit berörda och hört av sig:

”Dagens Andakt är det enda jag orkar läsa ibland när jag inte orkar öppna Bibeln, för det är alltid lika tänkvärt och bra och man mår bättre under dagen! Tack för en superbra sida!”

”Vill bara tacka för dagens andakt som gav mig just den input och kraft som jag i dag behövde.”

”Vill tacka för dagens andakt. Har den som skärmsläckare på jobbet o hemma. Den ger mycket välsignelse!”

”Ville bara säga tack för dagens andakt. jag har den på min face-book och är mkt glad för den”

Då vi nu ger ut Dagboken i bokform är det med förhoppningen att du också ska bli uppbyggd, vägledd och välsignad varje dag under året.

Andakterna bygger på Ruts dagboksanteckningar under många år.

Små tankar för märkvärdiga dagar. Alla dagar är märkvärdiga, värda att lägga märke till. Bibeln säger: ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?” (Jes 43:18). Välkommen du också att lägga märke till vad Gud gör i andras liv – och i ditt.

Du kan beställa boken i AFFÄREN