Friday, November 30, 2012

Johannes - presentation

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från Johannesevangeliet

Innehåll
Joh 1 - Nåd och sanning
Joh 2 - "Gör vad han än säger till er"
Joh 3 - Född av Ande - Evigt liv
Joh 4 - Vitnade fält
Joh 5 - Ära av människor eller av Gud?
Joh 6 - Tolv korgar fulla
Joh 7 - Hat från världen
Joh 8 - Sanningen frigör
Joh 9 - "Ett vet jag, att jag som var blind nu ser"
Joh 10 - Liv i överflöd
Joh 11 - Guds härlighet
Joh 12 - Vetekornets lag
Joh 13 - Ett nytt bud
Joh 14 - Kärleken och Guds ord
Joh 15 - Att bära frukt
Joh 16 - Synd, rättfärdighet och dom
Joh 17 - Evigt liv redan nu
Joh 18 - Den skyldige går fri
Joh 19 - Det är fullbordat!
Joh 20 - Du är utsänd
Joh 21 - "Vad rör det dig?"

Johannes


Tuesday, November 27, 2012

Bibelkommentarer

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen.
En mini-kommentar till varje kapitel i hela Bibeln.
En pdf-fil till varje bibelbok.


Kommer inom kort

Lukas - presentation

Kommentar till den dagliga bibelläsningen av Lukasevangeliet


Innehåll
Luk 1 - Ljus i mörkret
Luk 2 - Ledd av Anden
Luk 3 - Omvändelsens frukt
Luk 4 - I dag!
Luk 5 - "Lägg ut era nät till fångst"
Luk 6 - Husbyggnadskonst
Luk 7 - "Gå och berätta"
Luk 8 - "Någon rörde vid mig"
Luk 9 - Predika Guds rike och bota sjuka
Luk 10 - Skörden är mogen
Luk 11 - Be och ni ska få
Luk 12 - Tända en eld
Luk 13 - "...men ni ville inte"
Luk 14 - Ursäkter, ursäkter
Luk 15 - Avdelningen för borttappade effekter
Luk 16 - Ingen kan tjäna två herrar
Luk 17 - Var är Guds rike?
Luk 18 - Ropa dag och natt
Luk 19 - Förvaltarskap
Luk 20 - Anpassa sig till människor
Luk 21 - Lyft era huvuden
Luk 22 - Guds timing
Luk 23 - Den skyldie går fri
Luk 24 - Med öppnade ögon och brinnande hjärtan

Lukas


Markus - presentationInnehåll
Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från Markusevangeliet

Innehåll
Mark 1 – Bana väg
Mark 2 – Nytt vin
Mark 3 – Vara hos honom
Mark 4 – Såningsmannen sår ordet
Mark 5 – ”Var inte rädd, tro endast”
Mark 6 – Avsides
Mark 7 – Att ära Gud i hjärtat
Mark 8 – Vem är Jesus för dig?
Mark 9 – ”Varför kunde inte vi?”
Mark 10 – ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”
Mark 11 – Herren behöver det
Mark 12 – Det största budet
Mark 13 – Vakna
Mark 14 – Att fullgöra sin uppgift
Mark 15 – ”Då brast förlåten”     
Mark 16 – Dessa tecken

Markus


Matteus - presentation

Kommentarer från dagliga bibelläsningen från Matteusevangeliet


Innehåll
Matt 1 - Namnet Jesus
Matt 2 -
Tid för tillbedjan
Matt 3 -
"Den helige Ande och eld"
Matt 4 -
Följ mig
Matt 5 -
Salt och ljus
Matt 6 -
Rätt prioritering
Matt 7 -
De två vägarna
Matt 8 -
"Som du tror skall det ske dig"
Matt 9 -
Trons kraft
Matt 10 -
Ord och gärningar
Matt 11 -
Gå och berätta
Matt 12 -
Guds rike är här
Matt 13 -
Men en del föll i god jord
Matt 14 -
Ge dem något att äta
Matt 15 -
"Din tro är stor. Det skall bli som du vill"
Matt 16 -
Vem är Jesus för mig
Matt 17 -
Varför kunder inte vi?
Matt 18 -
Att bli barn på nytt
Matt 19 -
För människor är det omöjligt
Matt 20 -
"Vad vill ni att jag skall göra för er?"
Matt 21 -
Herren behöver dem
Matt 22 -
Vad svarar jag?
Matt 23 -
Hönan och kycklingarna
Matt 24 -
Var beredd!
Matt 25 -
Brudgummen kommer!
Matt 26 -
Sista natten med lärjungarna
Matt 27 -
En öppen väg
Matt 28 -
Uppdraget

Matteus


Monday, November 19, 2012

Dagboken på engelska - presentationSimple Musings for Simple Living
Daily Devotions for the whole year
Rut BaronowskyBritish Pounds: 10 GBP + postage 7 GBP = 17 GBP
US Dollars: 15 USD + postage 12 USD = 27 USD
Norwegian Kroner: 100 NOK + postage 70 NOK = 170 NOK
Latvian Lats: 7 LVL + postage 6 LVL = 13 LVL


Ten percent of all income of the book will go to the Salvation Army work in Latvia.


From the back cover of the Swedish edition:

The Devotions in this book have been published as the daily devotion on the Christian website
www.rupeba.se. Every day there has been a new devotion there and many people have been touched by the message and written to us:
“This Daily Devotion is the only one I do read during times when I cannot withstand to open the Bible. The thoughts are always worth considering and I feel better the whole day! Thank you for a fantastic site!”
“I just want to thank you for the Daily Devotion which gave me just the input and empowerment I needed today…”
 “Thank you for the Daily Devotion. I use it as screen saver at work and at home. It brings lots of blessings!”
“I just want to say thank you for the Daily Devotion. I have it on my Facebook and I am very happy for it.”
As we now publish those Daily Devotions in a book it is with the hope that you too will be edified, directed and blessed every day during the year. The devotions stem from Ruth’s diary entries during many years. The entries are written in ordinary days you could say, but the ordinary days are noteworthy because they are what our lives are made of.
I welcome also you to pay attention to what God is doing in other’s lives and in yours. The Bible says: See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it?”(Isaiah 43:19)

Saturday, November 17, 2012

Apostlagärningarna - PresentationSerien om Apostlagärningarna har tidigare varit publicerad i det norska Krigsropet under vinjetten Krisgsropets Bibelskole.

Välkommen att följa med på en resa genom en av de mest dramatiska bibelböckerna. Den skildrar ett skeende som kom att förändra hela världshistorien.

Lektion 1 - Introduktion till Apostlagärningarna

Lektion 2 - ...ända till jordens yttersta gräns

Lektion 3 - Löftet om den Helige Ande

Lektion 4  - Han skall komma tillbaka

Lektion 5  - Att tolka Apostlagärningarna

Lektion 6 - Pingstupplevelsen

Lektion 7  - "Vad betyder detta?"

Lektion 8 - Över alla människor

Lektion 9 - Hur mycket kostar det?

Lektion 10 - I Jesu namn

Lektion 11 - Kraftkällan

Lektion 12 - Tecken och under

Från inledningen i boken:
Två människor har blivit använda till att skriva mer än hälften av det Nya Testamentet. Den ena heter Paulus och han har skrivit huvuddelen av de brev vi har i Nya Testamentet. Den andre är författaren till Apostlagärningarna, Lukas.

Vi ska först se på Apostlagärningarna generellt. Därefter ska vi stanna vid speciella händelser och frågeställningar av intresse. Genomgången kommer att vara mer tematisk än systematisk. Vi kommer att ta upp speciella teman vi möter i Apostlagärningarna och vi kommer inte att kommentera texten vers för vers.

Apostlagärningarna (Apg)
Apostlagärningarna är den enda boken av sitt slag i Bibeln.
-Evangelierna berättar om Jesu liv på jorden
-Breven förmedlar kristen undervisning
-Uppenbarelseboken är en profetisk framtidsvision
-Apostlagärningarna är en historisk bok. Den förmedlar inte i första hand en lära, vad som borde ha hänt, men den berättar vekligheten, det som verkligen hände.

Apostlagärningarna fortsätter där evangelierna slutar. Den ger oss den yttre ramen och förhållandena som breven skrevs under. Men även om Apostlagärningarna i första hand inte är en lärobok i kristet liv, så har vi, dagens kristna, oändligt mycket att lära av de människor vi möter i den här boken. Vi har också i boken en oändlig källa till inspiration när vi läser vad Gud kan göra genom människor som satsar hela sitt liv på att följa Honom....


Du kan beställa boken i AFFÄREN