Sunday, December 30, 2012

2 Korintierbrevet - Presentation

Mini-kommentarer till den dagliga bibelläsningen av Andra Korintierbrevet2 Kor 1 - Amen eller ja,men?
2 Kor 2 - Överlistad av Satan
2 Kor 3 - Skriva brev
2 Kor 4 - Han tänder ljuset
2 Kor 5 - Vad är det som driver dig?
2 Kor 6 - Ett vidöppet hjärta
2 Kor 7 - Bedrövad efter Guds hjärta
2 Kor 8 - Leva rätt inför Gud och människor
2 Kor 9 - Så och skörda
2 Kor 10 - Konsten att fånga tankar
2 Kor 11 - "En annan Jesus"
2 Kor 12 - Kraften fullkomnas i svaghet
2 Kor 13 - Låt er förmanas

2 Korintierbrevet


Sunday, December 9, 2012

1 Korintierbrevet - Presentation

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från 1 Korintierbrevet

Innehåll

1 Kor 2 - I Ande och kraft
1 Kor 3 - Gud ger växten
1 Kor 4 - Förvaltare av Guds hemlighet
1 Kor 5 - Ert skryt låter inte bra
1 Kor 6 - Ett tempel åt den helige Ande
1 Kor 7 - Köpt och betalt
1 Kor 8 - Avstå för någon annans skull
1 Kor 9 - Att springa i rätt riktning
1 Kor 10 - Då vi möter prövningar
1 Kor 11 - Olika partier
1 Kor 12 - Var man på sin plats
1 Kor 13 - Avund
1 Kor 14 - Trumpetsignalen
1 Kor 15 - Meningslös tro
1 Kor 16 - En öppen dörr

1 Korintierbrevet


Friday, December 7, 2012

Romarbrevet - presentation

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från Romarbrevet

Rom 1 - Trons lydnad
Rom 2 - Lyda sanningen
Rom 3 - Trons regel
Rom 4 - Där allt hopp var ute
Rom 5 - Guds kärlek utgjuten
Rom 6 - Hur ser du på dig själv?
Rom 7 - "Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör"
Rom 8 - Det är omöjligt!
Rom 9 - Egenrättfärdighet
Rom 10 - Frälst!
Rom 11 - Vinna genom avund
Rom 12 - Besegra det onda med det goda
Rom 13 - Mörkrets gärningar
Rom 14 - Rättfärdighet, frid och glädje
Rom 15 - Att förvalta Guds evangelium
Rom 16 - Fridens Gud

Romarbrevet


Wednesday, December 5, 2012

Apostlagärningarna - presentation

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från ApostlagärningarnaInnehåll

    "Ni ska få kraft..." - Apg 1    Två löften - Apg 2
    Går du förbi? Apg 3    Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört

    Att resa sig och gå vidare    Socialarbetarna intar scenen - kap 6


    Be för dem som förföljer er - Apg 7


    Gå nu... - Apg 8
    Att lida för evangeliet - Apg 9


    Vad brukar du svara?    Vad säger Anden i dag? - Apg 11


    Bön förändrar verkligheten - Apg 12


    Den Helige Andes verk - Apg 13


    Tecken och under - apg 14    Enighet och oenighet - Apg 15


    Bojorna faller av - Apg 16    En ny kung - Apg 17    "Var inte rädd, utan tala och tig inte!" -18

    "Vi har inte ens hört att den Helige Ande har bliv...
    "Jag vill bara fullborda mitt lopp" - Apg 20

    "Ske Herrens vilja" - Apg 21    På väg... - Apg 22
    "Var vid gott mod" - Apg 23    Jag tror på Guds ord - Apg 24    Jesus lever! - Apg 25    Olydig? - Apg 26
    Frukta inte - Apg 27     Förkunna och bota sjuka - Apg 28


Apostlagärningarna