Saturday, November 5, 2016

TOLKNINGSBOKEN - hur ska man tolka Bibeln?

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Bibeln? Peter Baronowsky
A5-format. 47 sidor. 80:-  +porto. Se portotabell HÄR.  Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.  

Boken har bland annat använts som kurslitteratur på Mariannelunds Folkhögskola (Pingströrelsen).

 


Innehåll
Fyra linser innan Guds ord når fram till dig
1 Bibelöversättning
     1.1  Din Bibel är en tolkning
     1.2 Exakt eller läsbar
2 Bibelsyn
     2.1 Olika Bibelsyn
     2.1.1 Bibeln är Guds ord
     2.1.2 Bibeln innehåller Guds ord
     2.1.3 Bibeln är människors ord om Gud
2.2 Hur får man en bibelsyn?
2.3 Vi läser alla Bibeln med våra specialglasögon
2.4 Förhållande till andra religioner/heliga skrifter
     2.4.1 Är Jesus vägen eller en väg
              a) Exklusivism
              b) Inklusivism
              c) Pluralism
2.5 Bibelns syn på sig själv
     2.5.1 Vad säger gamla testamentet om gamla testamentet?
     2.5.2 Vad säger nya testamentet om gamla testamentet?
     2.5.3 Nya testamentet om nya testamentet
     2.5.4 Jesus om gamla testamentet
     2.5.5 Gamla testamentet citerar framåt till nya testamentet
     2.5.6 Nya testamentet citerar bakåt till gamla testamentet
2.6 Bibelförståelse beroende av den helige Ande
     2.6.1 Logos och Rhema
3 Bibeltolkning
     3.1 Den naturliga betydelsen
     3.2 Den första betydelsen
           3.2.1 Situationen
           3.2.2 Slag av litteratur
                    a) Historisk litteratur
                    b) Vishetslitteratur
                    c) Poetisk litteratur
                    d) Profetisk litteratur
                    e) Apokalyptisk litteratur
                    d) Liknelser och allegorier
      3.2.3 Språket/kulturen
           3.2.3.1 Tolkningsprinciper – kulturellt
                    a) Skilja mellan principen och exemplet
                    b) Entydigt eller flertydigt budskap
                    c) Uppmaningar av moralisk karaktär
                    d) Skilja mellan centralt och perifert
     3.3 Sammanhanget
           3.3.1 Sammanhang i texten
           3.3.2 Sammanhang till helheten
     3.4 Att förstå Gamla Testamentet
     3.5 Kan den helige Ande säga något till dig genom ett bibelord som egentligen betyder något helt annat?
     3.6 Tre lärare
           3.6.1 Den Helige Ande
           3.6.2 Du själv
           3.6.3 Andra människor

Wednesday, November 2, 2016

DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar

Små tankar för märkvärdiga dagar. Alla dagar är märkvärdiga, värda att lägga märke till. Bibeln säger: "Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?" (Jes 43:18). Välkommen du också att lägga märke till vad Gud gör i andras liv - och i ditt.

DAGBOKEN kostar 150 SEK +porto. Se portotabell HÄR.  
Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.  
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor).

Du kan också köpa boken på Frälsningsarméns e-shop. Klicka HÄR.

Saturday, October 1, 2016

GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror

GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror av Peter Baronowsky, är en bok om andliga nådegåvor, tjänstegåvor, naturliga gåvor och alla andra slags gåvor. 140 sidor
Boken kostar 120 kronor 
+porto. Se portotabell HÄR.  Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.  

Del 1 – Du är begåvad!
Kapitel 1 - Två konfliktområden

Kapitel 2 - Du är rikare än du tror!

Kapitel 3 - Gröna bilar

Kapitel 4 - Olika slags gåvor av nåd

Kapitel 5 – Tjänstegåvor

Kapitel 6 – Andliga gåvor

Kapitel 7 – Sammanfattning del 1


Del 2 – Praktisk tillämpning

Kapitel 8 – Du är inte rikare än du tror

Kapitel 9 – Hur man tar emot frälsningsgåvor

Kapitel 10 – Översikt och funktion av tjänstegåvor

Kapitel 11 – Översikt och funktion av andliga gåvor

Kapitel 12 – Frukt och gåvor

Kapitel 13 – ”Varför säger ni att ni inte har?”

Kapitel 14 – Den största gåvan

Tuesday, August 30, 2016

FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri

Förlåtelseboken - Du kan bli fri!
Rut Baronowsky
Boken är på ca 100 sidor och kostar 120:- +porto. Se portotabell HÄR.  Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.  

På bokens baksidetext kan vi läsa:
"Den här boken handlar om den kristna grunden till förlåtelse. Den behandlar vårt uppdrag och vår ställning som kristna i denna världen samt vårt behov och vår plikt att både ta emot förlåtelse och att ge ifrån oss förlåtelse till andra.
- I ett avsnitt behandlas skillnaden mellan förlåtelse och förståelse.
- I ett annat avsnitt behandlas det smärtsamma i att se sanningen om sig själv.
- Ett kapitel beskriver skillnaden mellan att flytta gränser och att bekänna synd
- Ett kapitel handlar om skillnaden mellan att bekänna synd och att bekänna sår.
- Slutkapitlet handlar om den frihet som bara Jesus kan ge, han som säger att sanningen ska göra oss fria
." 


Innehållsförteckning:
Vem är Gud?
Vad ska vi med förlåtelse till?
Det är fullbordat – om Jesu försoningsverk på korset
Som Fadern har sänt mig sänder jag er
Att ta emot förlåtelse
Att förlåta
Förlåtelse inte bara förståelse

Sanningens väg: Genom smärta till helande
Sanningen ska göra er fria
Epilog