Saturday, July 21, 2018

Bara Ljuset kan besegrfa mörkret

Sebastian Stakset      190:-
(Postens porto tillkommer)


Beskrivning:
Mörkret hade makten. Hat, självförakt, tomma vodkaflaskor, vapen, fängelse­straff, självmordsförsök, kokainpåsar och ett inre fyllt av ångest utgjorde några av bevisen.

Det otippade hände och Sebastian Stakset – gangsterrapparen som glorifierat en destruktiv och kriminell livsstil och varit en ikon för skaror av unga människor över hela landet – blev frälst. Men demonerna som styrt honom under många mörka år ville inte släppa herraväldet. Helvetet bröt loss.

Den här boken skildrar den intensiva kamp som rasade under flera år. Det var en våldsam sammandrabbning mellan liv och död, mörker och ljus som var nära att sluta i självmord, en överdos eller i en demolerad bil på E4:an. Dagen då alla band klipptes till mörkret i det gamla livet klev Sebastian Stakset in i ljuset – som en fri man.

Stakset skildrar sitt liv – från barndomen till idag – med vidöppna ögon och en skoningslös ärlighet. Han som tidigare var en våldsman, fylld av hat, talar idag om förlåtelse och får se skaror av människor förvandlas av Guds kärlek och ljus. Förutom ”vanligt folk” är det alltifrån droghandlare, narkotikamissbrukare till tonåringar på institutioner och interner på fängelser som tar emot ljuset och kärleken som finns hos Jesus. Flera av dessa delar med sig av sina dramatiska vittnesmål i denna bok.

Bara ljuset kan besegra mörkret. Det är Sebastian Staksets omvälvande resa ett otvivelaktigt bevis på.

Saturday, July 14, 2018

På goda grunder

PÅ GODA GRUNDER - Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten
   "I ett land och en tid när sekularismen fått stort insteg i den offentliga debatten finns ett tydligt behov av en trovärdig kristen röst i samhällsdebatten.

   Tankesmedjan Claphaminstitutet startades våren 2008 i syfte att ´arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål´

   Under Claphaminstitutets paraply har ledare och ämnesexperter från samhällets olika delar förenats, för att i seminarier och debattartiklar tillsammans kunna höja sin röst till försvar för en stadig kristen värdegrund i samhället.


   Inför Claphaminstitutets femårsjubileum 2013 har ett representativt urval av de mest uppmärksammade publicerade artiklarna samlats i denna antologi. Vi hoppas att artiklarna även i bokform ska nå nya läsare och stimulera den svenska idédebatten med ett kristet perspektiv." (Från baksidetexten)
Boken innehåller 59 artiklar fördelade på följande ämnesområden:
- Människovärde - Mänskliga rättigheter - Samhälle och politik - Ekonomi - Miljö och global rättvisa - Tro och vetenskap - Utbildning och forskning - Utmaningen från nyliberalismen - Familj och sexualitet - Inomkyrklig debatt
Du kan beställa boken genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se, så skickar vi boken och faktura till dig.
Boken kostar 120:- (postens porto tillkommer)

NT-boken

Nu är alla fyra delarna i NT-boken färdiga!

Projektet började den 1 januari 2016 och sedan har det fortsatt med ett kapitel om dagen, och blev färdig den sista december 2016. Tillsammans innehåller de fyra delarna 1.137 sidor bibelundervisning.

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns en miniandakt med ett "mannakorn" att tugga på under dagen. Dessutom finns det till varje kapitel en avdelning med översikt, kommentarer och frågor till eftertanke.

NT-boken ges ut i A5-pärmar.
Del 1 innehåller de fyra evangelierna (290 sidor)
Del 2 från Apostlagärningarna till och med 2 Korintierbrevet (274 sidor)
Del 3 från Galaterbrevet till och med Filemon (259 sidor)
Del 4 från Hebreerbrevet till och med Uppenbarelseboken (314 sidor)

NT-boken kostar 160 kronor per del (pärm).  Postens porto tillkommer.

NT-boken kan användas som följeslagare till den personliga bibelläsningen, till självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Översikt över innehållet i del 1 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 2 finner du HÄR.
Översikt över innehålet i del 3 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 4 finner du HÄR.

GT-bokenEn andakt och ett mannakorn att tugga på från varje kapitel i Gamla Testamentet

Vi började den 1 januari 2017 och har läst  ett kapitel om dagen från Gamla Testamentet.

GT-boken del 1-6 är nu klara.

Utgivningstakten har följt bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

⎷ GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

⎷ GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

⎷ GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

⎷ GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

⎷ GT-boken del 5 blev färdig i juli 2018. Från Nehemja till Jesaja

GT-boken del 6 blev färdig i december 2018. Från Jeremia till Malaki

Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.
Du kan beställa de delar du vill genom att skicka ett mejl till info.rupeba.se