Wednesday, December 19, 2018

Svenska Folkbibeln 2015 Slimline, blått konstskinn

325:- +porto. Se portotabell HÄR.  Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.
Förlag: XP Media.
Bandtyp: Inbunden, konstskinn, silversnitt.
Sidantal: 1054 sid.


Bibeln, världens mest lästa bok, kallas ibland för ”Böckernas Bok”. Egentligen är det inte en enda bok utan en samling av böcker, sånger, tänkespråk och brev. Som ett träd med många grenar där inspirationen kommer från samma källa – Gud själv. 


Denna utgåva innehåller hela bibeln, både Gamla och Nya Testamentet. Svenska Folkbibeln har varit till glädje för Sveriges bibelläsare sedan 1998. Denna bibeltext är frukten av ett mångårigt arbete av kunniga bibelforskare med djup kärlek till Bibeln som Guds ord. 

Folkbibeln 2015 är en lätt reviderad version av Folkbibeln 1998, med ett modernare språk och bättre flyt i texten. De historiska noterna som kastar ljus över bibeltexten och ger ökad förståelse för Bibelns värld har också utökats i denna utgåva. Med stor respekt för Bibeln som en helig skrift har översättarna gjort sitt yttersta för att komma så nära grundtextens betydelse som möjligt.

Homoerotik - Chrys Caragounis

120:- +porto. Se portotabell HÄR.  Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.

XP Media 107 sidor

Frågan om Bibelns syn på homosexualitet ställs allt mer på sin spets inom svensk kristenhet. Chrys Caragounis skriver i sitt förord:

"Man kan skilja mellan tre ställningstaganden. Det första är att de bibliska författarna enbart kritiserar grov hednisk perversion men inte kände till något om det genuina typ av homosexualitet mellan två samtyckande vuxna som vi känner idag. Det andra är att det inte spelar någon roll vad de bibliska författarna visste eller inte visste, deras uppfattning har ingen relevans idag. Den tredje positionen är att de bibliska författarnas syn på problemet måste tas på allvar med tanke på Bibelns plats i den kristna församlingen".

Författaren närmar sig frågorna genom ett öppet studium av källmaterialet. Han tar med läsaren på en odyssé över den antika litteraturens behandling av homoerotik och återger källorna såväl på originalspråk som på svenska - "material som är ytterst viktigt för utvärderingen av den bibliska synen... ... ingen discussion om detta problem kan ignorera materialet, om det vill göra anspråk på arr vara seriös och ansvarsfull."

Chrys C. Caragounis, B.D. (Honours) (London Univ), Sacrae Theologiae Doctor (Uppsala Univ), är Professor emeritus vid Lunds universitet. Han har utforskat antiken och Nya testamentets grundtext i över 45 år. Hans forskning finns publicerad i många fackböcker och artiklar. Under 13 år har han varit ordförande i seminariet om Nya testamentets språk i de nytestamentliga forskarnas internationella sällskap Studiorum Novi Testamenti Societas.

Sunday, November 4, 2018

Ständigt växande tro

STÄNDIGT VÄXANDE TRO - Smith Wigglesworth

150:- +porto. Se portotabell HÄR.  Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.

I denna nyöversättning av Ständigt växande tro finns arton av Wigglesworths trosstärkande budskap nedskrivna. 

Smith Wigglesworth (1859–1947) är känd över hela världen som en trons apostel. För honom var livet ett ständigt äventyr. 

Han litade på Gud, även i helt hopplösa situationer. Han satsade allt på kraften som finns i Kristus. Följ med denne troshjälte på äventyret som kallas ”tro”, där mirakler är en del av vardagen. Ta del av vittnesbörden om befrielse från diabetes, tuberkulos, demoner och till och med fysisk död. Och bli inte förvånad om trons frön planteras och växer i ditt hjärta. 

Se hur Gud verkar och möter människor med sin helande och befriande kraft och hur mirakler sker som ett resultat av trons kraft.

Saturday, November 3, 2018

Israel och hela världens framtid - Tomas Dixon

190:- +porto. Se portotabell HÄR.  Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.

I ”Israel och hela världens framtid” bjuds läsaren på många aha-upplevelser. Det här är en bok som alla kristna bör läsa!
Journalisten och författaren Tomas Dixon har skrivit en angelägen bok om ett högaktuellt och kontroversiellt ämne. ”Israel och hela världens framtid” duckar inte för de tunga och snåriga frågorna, som till exempel: * Har judarna laglig rätt till landet Israel? * Var sexdagarskriget ett brott mot folkrätten? * Bär Israel ansvar för flyktingkatastrofen? − Genom att bearbeta frågorna teologiskt, politiskt, historiskt och inte minst juridiskt lyckas Dixon, bättre än de flesta, skapa rättvisa åt ämnet, skriver Tomas Sandell, European Coalition for Israel, i ett förord. Med en journalistisk stil och ett teologiskt djup belyser boken de ständigt aktuella frågorna om Israel och Mellanöstern från ett perspektiv som sällan får utrymme i svensk media. Dixons argumentation är väl underbyggd, både med historiska dokument, nutida mediabevakning och med bibliska profetior, och kommer att ge läsaren flera aha-upplevelser. – Jag önskar att den skulle finnas på varje tidningsredaktion och för alla reportrar som bevakar det som händer i Mellanöstern kopplat till Israel. Den journalistiska rakt-på-stilen är avväpnande och saklig, säger Sven Nilsson, pastor och Israelkännare.

”Alla förutsättningar att bli en klassiker” Landet Israel och det judiska folket väcker många känslor, inte minst bland Sveriges kristna. En rådande uppfattning tycks vara, att Gud inte behöver Israel efter att Jesus kommit för att frälsa världen. – Boken hjälper oss förstå Israels och Jerusalems roll i Guds plan – för mänskligheten och hela jorden. Dixon förklarar hur alla folk, som tar emot Guds lag, får del i Guds välsignelse. Bitarna faller på plats för läsaren! skriver John Derneborg, pastor i Vänersborg och ledare inom New Wine, i sitt förord. I Israel och hela världens framtid beskriver Tomas Dixon Bibelns teologi på ett lättbegripligt sätt, vilket gör att boken är angelägen läsning för en ny generation troende, som inte förstått fullheten i Guds planer. Innehållets aktualitet gör den även viktig för den generation troende som hört mycket om Israel och det judiska folket. – Boken har alla förutsättningar att bli en klassiker, skriver Tomas Sandell.

Thursday, August 23, 2018

Konferensväska

Regina konferensväska med rupeba-logga. Stort huvudfack med blixtlås och ficka fram med dold dragkedja. Förstärkta dubbla vadderade bärhandtag. Justerbar axelrem. 600d polyester.

250:- (Postens porto tillkommer med 58:-) 
Skicka ett mejl till info@rupeba.se med din beställning.

Thursday, August 16, 2018

Innehåll NT-boken del 4


Innehåll NT-boken del 4

HEBREERBREVET.. 11
GUD TALAR – Hebreerbrevet 1.. 13
GUDS VITTNESBÖRD - Heb 2.. 19
DÅ DU HÖR HANS RÖST... - Heb 4.. 30
ETT SKÄRPT SINNE - Heb 5.. 36
DEN KOMMANDE VÄRLDENS KRAFTER  Heb 6.. 41
ETT BÄTTRE HOPP - Heb 7.. 46
PLOCKA MANNA - Heb 9.. 57
FRIMODIGHET OCH UTHÅLLIGHET - Heb 10.. 62
ATT VETA NÅGOT SOM MAN INTE KAN VETA NÅGOT OM - Heb 11   68
MED BLICKEN FÄST PÅ JESUS  - Heb 12.. 73
FÖREBILDER - Heb 13

.. 79
JAKOBS BREV.. 85
DÅ TRON SÄTTS PÅ PROV - Jak 1.. 87
EN DÖD TRO - Jakob 2.. 91
NÄRMA ER GUD - Jakob 4.. 97
TRONS BÖN - Jakob 5

.. 101
PETRUS FÖRSTA BREV.. 105
UTLÄNNINGAR - 1 Pet 1

.. 107
Petrus första brev kapitel 1  – Vers för vers. 113
Vem är jag? (1 Petr 1:1a). 115
Du är utvald (1 Pet 1:2a). 117
Lydnad och renhet (1 Pet 1:2b). 118
Ett levande hopp (1 Pet 1:3). 119
En försmak av himlen (1 Pet 1:4). 120
Beskyddad genom tron på Guds makt       (1 Pet 1:5)  121
Jubla i prövningen (1 Pet 1:6). 122
En äkta tro (1 Pet 1:7). 123
Jublande glädje (1 Pet 1:8). 123
På väg mot målet (1 Pet 1:9). 124
Det är fullbordat (1 Pet 1:10). 125
Härlighet (1 Pet 1:11). 127
Änglarna står på tå (1 Pet 1:12). 128
Var beredd (1 Pet 1:13). 129
Lydnadens barn (1 Pet 1:14). 130
Ett heligt liv (1 Pet 1:15). 131
"Sådan fader - sådan son" (1 Pet 1:16). 132
Gudsfruktan (1 Pet 1:17). 134
Friköpt från ett meningslöst liv (1 Pet 1:18). 135
Han betalade med sig själv (1 Pet 1:19). 136
Guds frälsningsplan (1 Pet 1:20). 138
Genom Jesus (1 Pet 1:21). 139
Rening genom lydnad (1 Pet 1:22). 140
Guds ord föder oss på nytt (1 Pet 1:23). 141
Livets förgänglighet (1 Pet 1:24). 142
Det finns något bestående i en föränderlig värld (1 Pet 1:25)

  143
FRÅN MÖRKER TILL LJUS - 1 Pet 2.. 145
Petrus första brev kapitel 2 – Vers för vers. 149
Något att lägga bort (1 Pet 2:1). 149
Längtan efter andlig mat (1 Pet 2:2). 150
Smaka Herrens godhet (1 Pet 2:3). 151
Den levande stenen (1 Pet 2:4). 152
Levande stenar (1 Pet 2:5). 153
Stolt över att vara kristen (1 Pet 2:6). 154
Den ratade blev vår frälsare (1 Pet 2:7). 155
Ordet - hörnsten eller gungfly? (1 Pet 2:8). 157
Förr och nu (1 Pet 2:10). 159
Krig pågår (1 Pet 2:11). 159
En levande bibel (1 Pet 2:12). 160
För Herrens skull (1 Pet 2:13). 162
Gud vill det (1 Pet 2:14). 163
Stort i Guds ögon (1 Pet 2:20). 170
Kallad att följa Jesus (1 Pet 2:21). 171
Det blir som Gud har sagt (1 Pet 2:22). 172
Hämnden är inte ljuv (1 Pet 2:23). 172
Lev för rättfärdigheten (1 Pet 2:24). 174
Välkommen hem (1 Pet 2:25)

. 175
VAR ALLTID BEREDD -  1 Pet 3.. 176
FÖRVALTARE - 1 Pet 4
.. 179
DEN ÄDLA KONSTEN ATT KASTA BEKYMMER - 1 Pet 5

.. 182
ANDRA PETRUSBREVET.. 185
SNUBBLA OCH FALLA – 2 pet 1.. 187
KÄLLOR UTAN VATTEN - 2 Pet 2.. 191
VÄX TILL I NÅD OCH KUNSKAP  - 2 Pet 3

.. 194
FÖRSTA JOHANNESBREVET.. 197
ATT VANDRA I LJUSET - 1 Joh 1.. 199
HÅLL FAST VID HANS ORD – 1 Joh 2.. 202
VÄRLDENS HAT – 1 Joh 3.. 205
"HAN SOM ÄR I ER ÄR STÖRRE". 209
– 1 Joh 4.. 209
VAD ÄR DET SOM BESEGRAR VÄRLDEN? – 1 Joh 5

.. 212
ANDRA JOHANNESBREVET.. 217
FÖRBLI I KRISTI LÄRA  – Andra Johannesbrevet

. 219
TREDJE JOHANNESBREVET.. 221
GODA EXEMPEL  – Tredje Johannesbrevet

. 223
JUDAS BREV.. 225
LOVPRISNING – Judas brev

 
.. 227
JOHANNES UPPENBARELSE.. 231
DET DOLDA MANNAT – Upp 2.. 236
EN ÖPPEN DÖRR – Upp 3.. 239
HAN SOM INTE ÄNDRAS – Upp 4.. 244
GÖR DIN RÖST HÖRD – Upp 5.. 247
SLAKTAD FÖR GUDS ORDS SKULL-Upp 6.. 251
TVÄTTADE KLÄDER – Upp 7.. 255
DE HELIGAS BÖNER – Upp 8.. 260
ELD, RÖK OCH SVAVEL – Upp 9.. 263
ONT I MAGEN – Upp 10.. 267
TVÅ VITTNEN – Upp 11.. 274
ANKLAGAD? – Upp 12.. 278
VILDDJURETS MÄRKE – Upp 13.. 281
EN NY SÅNG – Upp 14.. 287
ALLA FOLK SKALL TILLBE – Upp 15.. 291
BEHÅLL KLÄDERNA PÅ – Upp 16.. 294
KAMPEN HÅRDNAR – Upp 17.. 298
VÄRLDSEKONOMIN KOLLAPSAR  - Upp 18.. 301
JESUS KOMMER TILLBAKA! – Upp 19.. 304
DEN SLUTLIGA DOMEN – Upp 20.. 308
ALLT BLIR NYTT – Upp 21.. 311
KOM SNART! – Upp 22.. 314