Sunday, July 15, 2018

På goda grunder

PÅ GODA GRUNDER - Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten
   "I ett land och en tid när sekularismen fått stort insteg i den offentliga debatten finns ett tydligt behov av en trovärdig kristen röst i samhällsdebatten.

   Tankesmedjan Claphaminstitutet startades våren 2008 i syfte att ´arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål´

   Under Claphaminstitutets paraply har ledare och ämnesexperter från samhällets olika delar förenats, för att i seminarier och debattartiklar tillsammans kunna höja sin röst till försvar för en stadig kristen värdegrund i samhället.


   Inför Claphaminstitutets femårsjubileum 2013 har ett representativt urval av de mest uppmärksammade publicerade artiklarna samlats i denna antologi. Vi hoppas att artiklarna även i bokform ska nå nya läsare och stimulera den svenska idédebatten med ett kristet perspektiv." (Från baksidetexten)
Boken innehåller 59 artiklar fördelade på följande ämnesområden:
- Människovärde - Mänskliga rättigheter - Samhälle och politik - Ekonomi - Miljö och global rättvisa - Tro och vetenskap - Utbildning och forskning - Utmaningen från nyliberalismen - Familj och sexualitet - Inomkyrklig debatt
Du kan beställa boken genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se, så skickar vi boken och faktura till dig.

Boken kostar 120:-  +porto. Se portotabell HÄR.  Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.  

No comments:

Post a Comment