Tuesday, August 30, 2016

FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri

Förlåtelseboken - Du kan bli fri!
Rut Baronowsky
Boken är på ca 100 sidor och kostar 120:- +porto. Se portotabell HÄR.  Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.  

På bokens baksidetext kan vi läsa:
"Den här boken handlar om den kristna grunden till förlåtelse. Den behandlar vårt uppdrag och vår ställning som kristna i denna världen samt vårt behov och vår plikt att både ta emot förlåtelse och att ge ifrån oss förlåtelse till andra.
- I ett avsnitt behandlas skillnaden mellan förlåtelse och förståelse.
- I ett annat avsnitt behandlas det smärtsamma i att se sanningen om sig själv.
- Ett kapitel beskriver skillnaden mellan att flytta gränser och att bekänna synd
- Ett kapitel handlar om skillnaden mellan att bekänna synd och att bekänna sår.
- Slutkapitlet handlar om den frihet som bara Jesus kan ge, han som säger att sanningen ska göra oss fria
." 


Innehållsförteckning:
Vem är Gud?
Vad ska vi med förlåtelse till?
Det är fullbordat – om Jesu försoningsverk på korset
Som Fadern har sänt mig sänder jag er
Att ta emot förlåtelse
Att förlåta
Förlåtelse inte bara förståelse

Sanningens väg: Genom smärta till helande
Sanningen ska göra er fria
Epilog

No comments:

Post a Comment